WYNIKI I ETAPU KONKURSU PROMOTORZY DEBIUTÓW 2015

Do dnia 21 sierpnia 2015 r. organizatorzy konkursu otrzymali 17 zgłoszeń konkursowych,
z których jedno nie spełniało wymogów regulaminu, tj. autor zgłaszanej książki nie był debiutantem literackim w rozumieniu regulaminowych założeń konkursu.

Każdy z Jurorów otrzymał zatem 16 zgłoszeń zakwalifikowanych do pierwszego etapu konkursu Promotorzy Debiutów, wraz z kompletem nadesłanych przez uczestników materiałów oraz formularzem oceny zgłoszeń.

Jury I edycji konkursu Promotorzy Debiutów w składzie:

  1. Elżbieta Kalinowska (Przewodnicząca)
  2. dr hab. Bernadetta Darska
  3. dr hab. Dariusz Nowacki
  4. Michał Sowiński

na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. wyłoniło (w oparciu o wypełnione wcześniej przez każdego z Jurorów formularze oceny) 10 zgłoszeń, które otrzymały ponad 50% możliwych do uzyskania punktów i przechodzą do drugiego etapu Konkursu.

Jurorzy zakwalifikowali do II etapu następujące prace (wymienione w porządku alfabetycznym, nie punktowym):

LP.

WYDAWNICTWO

TYTUŁ ZGŁASZANEJ KSIĄŻKI

AUTOR

1 FUNDACJA ZESZYTÓW LITERACKICH PRZEBICIA MICHAŁ SZYMAŃSKI
2 GRUPA WYDAWNICZA RELACJA DOM NA WSCHODNIEJ SABINA JAKUBOWSKA
3 LOKATOR MEDIA O POCHODZENIU ŁAJDAKÓW TOMASZ WIŚNIEWSKI
4 MAMIKO BAJ-O-DUŻENIE PATRYCJA PROCHOT-SOJKA
5 WILK&KRÓL OFICYNA WYDAWNICZA GO CULTURE RZECZY. IWASZKIEWICZ INTYMNIE ANNA KRÓL
6 WYDAWNICTWO AFERA MAMA UMIERA W SOBOTĘ RAFAŁ NIEMCZYK
7 WYDAWNICTWO EKWITA DZIEWCZYNKA-STONKA I INWAZJA MARTWIAKÓW MARTA BORKOWSKA
8 WYDAWNICTWO FORMA WIELOPOLE WOJCIECH KLĘCZAR
9 WYDAWNICTWO NISZA BRUDNY RÓŻ. ZAPISKI Z ŻYCIE, KTÓREGO NIE BYŁO KINGA KOSIŃSKA
10 WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE WARSZAWSKI NIEBOTYK MARIA PASZYŃSKA

Uczestnicy wymienieni w tabeli proszeni są o nadesłanie organizatorom Konkursu, zgodnie z par. 11 ust. 5 Regulaminu, kompletnych projektów zgłoszonych do konkursu książek w terminie do dnia 30 września 2015 r.

Projekt książki winien mieć formę podwójną:

  • elektroniczną: plik pdf, zawierający całą książkę, łącznie z okładką, wakatami, czwórką tytułową, materiałami wprowadzającymi i uzupełniającymi, (może być z obniżoną do 72 dpi rozdzielczością grafiki), który należy nadesłać drogą mailową na adres promotorzydebiutow@tygodnik.com.pl
  • drukowaną: wydruk z pliku, o którym mowa wyżej, (z dowolnej drukarki, na zwykłym papierze biurowym, może być monochromatyczny i nie przycięty do formatu), trwale zszyty lub zbindowany, opieczętowany i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela uczestnika konkursu, który należy nadesłać listem poleconym, nadanym w dacie wysyłki wersji elektronicznej, na adres Fundacja Tygodnika Powszechnego, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem Promotorzy Debiutów.

Organizatorzy gratulują uczestnikom zaproszonym do drugiego etapu Konkursu, a wszystkim uczestnikom dziękują za udział w Konkursie i nadesłane zgłoszenia.