Archiwum kategorii: Bez kategorii

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU PROMOTORZY DEBIUTÓW 2015

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 20 października 2015 r. w siedzibie Instytutu Książki przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 w Krakowie, Jury I edycji Konkursu Promotorzy Debiutów 2015 w składzie:

Elżbieta Kalinowska – Instytut Książki (Przewodnicząca)
dr hab. Bernadetta Darska
dr hab. Dariusz Nowacki
Michał Sowiński – Fundacja Tygodnika Powszechnego

w wyniku dyskusji oraz w oparciu o wypełnione wcześniej formularze oceny wyłoniło

5 (pięciu) Laureatów Nagrody Głównej

oraz

1 (jednego) Laureata Nagrody Specjalnej Krakowa – Miasta Literatury UNESCO.

Tym samym Jury, korzystając z par. 12 ust. 2 Regulaminu, przyznało mniejszą niż pierwotnie planowana liczbę nagród.

Lista Laureatów Nagrody Głównej w wysokości 10.000 zł (w porządku alfabetycznym):

LP. WYDAWNICTWO TYTUŁ ZGŁASZANEJ KSIĄŻKI AUTOR
1 Fundacja Zeszytów Literackich Przebicia Michał Szymański
2 Grupa Wydawnicza Relacja Dom Na Wschodniej Sabina Jakubowska
3 Mamiko Baj-o-Dużenie Patrycja Prochot-Sojka
4 Wilk&Król Oficyna Wydawnicza
Go Culture
Rzeczy. Iwaszkiewicz Intymnie Anna Król
5 Wydawnictwo Afera Mama umiera w sobotę Rafał Niemczyk

Laureat Nagrody Specjalnej Krakowa – Miasta Literatury UNESCO, w wysokości 10.000 zł (ufundowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe):

1 Lokator Media O Pochodzeniu Łajdaków Tomasz Wiśniewski

Laureatom serdecznie gratulujemy, z każdym z nich skontaktuje się w najbliższych dniach sekretariat Konkursu celem uzgodnienia terminów i warunków wypłaty nagród.

Wyniki zostaną opublikowane w „Tygodniku Powszechnym” nr 44/2015 z dnia 1 listopada 2015 (w sprzedaży od 28.10, w internecie od 27.10) oraz na stronach internetowych Instytutu Książki, Festiwalu Conrada i Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu planujemy podczas Gali Nagrody Conrada, połączonej z wykładem Jonathana Franzena „Jak pisać”,która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniu 25 października, o godz. 20:00.

Szczegółowe wyniki konkursu, w tym punktacja w obu etapach oceniania zgłoszeń zostanie przesłana każdemu z zainteresowanych uczestników drogą elektroniczną na jego życzenie.

WYNIKI I ETAPU KONKURSU PROMOTORZY DEBIUTÓW 2015

Do dnia 21 sierpnia 2015 r. organizatorzy konkursu otrzymali 17 zgłoszeń konkursowych,
z których jedno nie spełniało wymogów regulaminu, tj. autor zgłaszanej książki nie był debiutantem literackim w rozumieniu regulaminowych założeń konkursu.

Każdy z Jurorów otrzymał zatem 16 zgłoszeń zakwalifikowanych do pierwszego etapu konkursu Promotorzy Debiutów, wraz z kompletem nadesłanych przez uczestników materiałów oraz formularzem oceny zgłoszeń.

Jury I edycji konkursu Promotorzy Debiutów w składzie:

  1. Elżbieta Kalinowska (Przewodnicząca)
  2. dr hab. Bernadetta Darska
  3. dr hab. Dariusz Nowacki
  4. Michał Sowiński

na posiedzeniu w dniu 7 września 2015 r. wyłoniło (w oparciu o wypełnione wcześniej przez każdego z Jurorów formularze oceny) 10 zgłoszeń, które otrzymały ponad 50% możliwych do uzyskania punktów i przechodzą do drugiego etapu Konkursu.

Jurorzy zakwalifikowali do II etapu następujące prace (wymienione w porządku alfabetycznym, nie punktowym):

LP.

WYDAWNICTWO

TYTUŁ ZGŁASZANEJ KSIĄŻKI

AUTOR

1 FUNDACJA ZESZYTÓW LITERACKICH PRZEBICIA MICHAŁ SZYMAŃSKI
2 GRUPA WYDAWNICZA RELACJA DOM NA WSCHODNIEJ SABINA JAKUBOWSKA
3 LOKATOR MEDIA O POCHODZENIU ŁAJDAKÓW TOMASZ WIŚNIEWSKI
4 MAMIKO BAJ-O-DUŻENIE PATRYCJA PROCHOT-SOJKA
5 WILK&KRÓL OFICYNA WYDAWNICZA GO CULTURE RZECZY. IWASZKIEWICZ INTYMNIE ANNA KRÓL
6 WYDAWNICTWO AFERA MAMA UMIERA W SOBOTĘ RAFAŁ NIEMCZYK
7 WYDAWNICTWO EKWITA DZIEWCZYNKA-STONKA I INWAZJA MARTWIAKÓW MARTA BORKOWSKA
8 WYDAWNICTWO FORMA WIELOPOLE WOJCIECH KLĘCZAR
9 WYDAWNICTWO NISZA BRUDNY RÓŻ. ZAPISKI Z ŻYCIE, KTÓREGO NIE BYŁO KINGA KOSIŃSKA
10 WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE WARSZAWSKI NIEBOTYK MARIA PASZYŃSKA

Uczestnicy wymienieni w tabeli proszeni są o nadesłanie organizatorom Konkursu, zgodnie z par. 11 ust. 5 Regulaminu, kompletnych projektów zgłoszonych do konkursu książek w terminie do dnia 30 września 2015 r.

Projekt książki winien mieć formę podwójną:

  • elektroniczną: plik pdf, zawierający całą książkę, łącznie z okładką, wakatami, czwórką tytułową, materiałami wprowadzającymi i uzupełniającymi, (może być z obniżoną do 72 dpi rozdzielczością grafiki), który należy nadesłać drogą mailową na adres promotorzydebiutow@tygodnik.com.pl
  • drukowaną: wydruk z pliku, o którym mowa wyżej, (z dowolnej drukarki, na zwykłym papierze biurowym, może być monochromatyczny i nie przycięty do formatu), trwale zszyty lub zbindowany, opieczętowany i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela uczestnika konkursu, który należy nadesłać listem poleconym, nadanym w dacie wysyłki wersji elektronicznej, na adres Fundacja Tygodnika Powszechnego, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem Promotorzy Debiutów.

Organizatorzy gratulują uczestnikom zaproszonym do drugiego etapu Konkursu, a wszystkim uczestnikom dziękują za udział w Konkursie i nadesłane zgłoszenia.

Dziś upływa termin !!!

W dniu dzisiejszym, 21 sierpnia 2015 r. upływa termin zgłaszania przez wydawców książek do konkursu Promotorzy Debiutów. Przyjęte i przekazane jury zostaną tylko zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną do dziś, do godziny 23:59 i nadane listem poleconym z dzisiejszą data stempla pocztowego.

Pozostało już tylko nieco ponad 12 godzin…

KONKURS „PROMOTORZY DEBIUTÓW 2015” ROZPOCZĘTY!

Konkurs PROMOTORZY DEBIUTÓW jest skierowany do wydawnictw, działających jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które po 1 stycznia 2014 r. opublikowały co najmniej jedną książkę z ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) w postaci drukowanej lub elektronicznej, dystrybuowaną w skali ogólnopolskiej.
Konkurs jest inicjatywą Instytutu Książki w Krakowie i jest on finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Konkurs jest współorganizowany przez Instytut Książki oraz Fundację Tygodnika Powszechnego. Partnerami Konkursu są: Festiwal Conrada, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz „Tygodnik Powszechny”

Fundatorami nagród są:

Nagrody Główne – Instytut Książki z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6,
Nagroda Specjalna Krakowa – Miasta Literatury UNESCO – Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 7

Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2015 roku i kończy się w dniu 23 października 2015 roku.