Dziś upływa termin !!!

W dniu dzisiejszym, 21 sierpnia 2015 r. upływa termin zgłaszania przez wydawców książek do konkursu Promotorzy Debiutów. Przyjęte i przekazane jury zostaną tylko zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną do dziś, do godziny 23:59 i nadane listem poleconym z dzisiejszą data stempla pocztowego.

Pozostało już tylko nieco ponad 12 godzin…